Bly i Kosttillskott

Eftersom några personer har drabbats av blyförgiftning efter att ha ätit vissa ayurvediska preparat har Livsmedelsverket analyserat ett urval Ayurveda-preparat som säljs som kosttillskott, bland annat via internet. Samtliga undersökta produkter innehöll bly.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, bör människor inte få i sig mer än 25 mikrogram bly per kilo kroppsvikt och vecka. Detta värde är det högsta tolerabla veckointaget och förkortas ofta PTWI efter det engelska uttrycket ”Provisional Tolerable Weekly Intake”.

Om man följer doseringsanvisningarna för de analyserade produkterna kan man få i sig ca 0.3-2.3 % av PTWI. Det finns dock undantag. En av de analyserade produkterna kan nämligen enligt maximal rekommenderad dosering ge ända upp till ca 20 % av PTWI.

– Det är oroande att det finns bly i produkterna och att halterna varierar så mycket. Om man äter de aktuella kosttillskotten var för sig, enligt den rekommenderade doseringen, är risken inte så stor att drabbas av blyförgiftning. Men preparaten ger ändå ett kraftigt ökat intag av bly jämfört med vad vi normalt får i oss via livsmedel, säger toxikolog Helena Hallström.

Bly kan skada nervsystemet och hämma bildningen av blod. Den mängd bly som vi normalt får i oss via mat och dryck i Sverige är idag så liten att hälsoeffekter inte är troliga. En liten ökning av intaget kan dock medföra risker eftersom säkerhetsmarginalen är relativt liten. Detta gäller särskilt känsliga grupper som gravida och barn. Det är därför viktigt att blyhalterna i livsmedel inte ökar.

Livsmedelsverket kommer under året att påbörja en kartläggning av Ayurveda-preparat och liknande preparat på marknaden.